Vad vi gör

Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar för att få flera unga i sysselsättning.


Vad gör Föreningen
Skarpt Läge?


Föreningen Skarpt Läge hjälper unga vuxna 16-30 år med att hitta arbete och rätt sysselsättning via våra olika mötesplatser och aktiviteter.
Sedan 2014 har vi hjälp över 1000 unga vuxna i Västra Götaland ut i arbetslivet.

Föreningen arbetar som en sluss mellan
arbetssökande unga, näringslivet, skola,
föreningsliv och utbildningsinstanser.


Metoder:

Mötesplatsen SKARPT LÄGE
Föreningen skapar fysiska mötesplatser med fokus på arbete och studier.
Den mest välbesökta är jobbmässan ''Skarpt Läge'' som anordnats varje år sedan starten 2014.
Föreningen har även gjort riktade mötesplatser såsom tidigare At your service, som riktade sig till företag och besökare inom besöksnäringen och serviceyrken. Jobbmässor i gymnasieskolor har även anordnats.

Jobbpoolen
Skarpt Läge Jobbpoolen fungerar som mötesplats där unga 16-30år träffas för att få lära sig mer om hur de söker arbete, får direktkontakt med näringslivet och med arbetsmarknaden.
Jobbpoolen är en plattform för att hjälpa unga hitta sin sysselsättning, både fysiskt och digitalt.

Jobbpoolen är även öppen för arbetsgivare som kan rekrytera direkt ifrån jobbpoolen och annonsera sina tjänster direkt till målgruppen. Arbetsgivare kan även få tips och handledning om hur de bättre kan arbeta med målgruppen.


Proaktiv ''Jobbskola''
Vi besöker och samarbetar med flera gymnasieskolor/ungdomsföreningar,
där vi handleder ungdomar i hur man söker arbete och vidgar sitt kontaktnätverk,
det gör vi via våra proaktiva workshopstillfällen kallat ''Jobbskolan'', som kan ges vid ett eller flertalet tillfällen.

''Jobbskolan'' har många olika riktningar för olika målgrupper:

  • Gymnasieelever.
  • Unga som söker sitt första sommarjobb.
  • Nyanlända.
  • Unga med funktionsvariation.
  • Föräldragrupper och de som fyllt över 30 år.

Sommarjobb & Praktikplatser
Vi hjälper unga i gymnasiet att söka sommarjobb, praktikplatser och LIA-Platser. 
Föreningen kan bistå skolor, lärare och studieyrkesvägledare med studiebesök, hjälp med kontakter och                     tillvägagångssätt för att styrka kompetensen bland yrkesverksamma om ungas framfart på arbetsmarknaden.

Fristående workshops
Skarpt Läge har mångårig kunskap i hur man söker arbete.
Vi har mängder av olika alternativ för fristående workshops utöver Jobbskolan.
t.ex. CV-Workshop, Hur man hittar ett arbete, Nätverkar och skapar nya kontakter, Följer upp sina sökta jobb med flera.


Vill ni göra en egen mötesplats riktat för ert behov? Vill ni ha en skräddarsydd workshop?
Tveka inte att kontakta oss för mer information.