Styrelse

Läs mer om Föreningen Skarpt Läges styrelse.

Fredrik Karlsson
(Ordförande)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-2020


Projektledare för jobbmässan
Skarpt Läge sedan starten 2014. Fredrik har lång erfarenhet av arbete med målgruppen och arbetsmarknadstjänster.

Lotta Susanne Forsberg
(Kassör)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-2019


Projektledare för jobbmässan
Skarpt Läge sedan starten 2014.
Lotta har mångårig erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och nätverkande.

Christian Westerberg
(Ledarmot)

Projektledare,
Näringslivsgruppen Göteborg & Co


Christian samverkar mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi för utveckla Göteborgs attraktionskraft.

Cecilia Magnusson
(Ledarmot)

Ordförande
Göteborgs Hamn.


Tidigare riksdagsledamot i Sveriges riksdag där Cecilia bl.a. arbetat i Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet.