Styrelse

Läs mer om Föreningen Skarpt Läges styrelse.

Fredrik Karlsson
(Ordförande)

Projektledare,
Skarpt Läge 2014-2019

Lotta Susanne Forsberg (Kassör)
Projektledare,
Skarpt Läge 2014-2019

Christian Westerberg
(Ledarmot)

Projektledare,
Näringslivsgruppen Göteborg & Co

Cecilia Magnusson
(Ledarmot)