Vår verksamhetFöreningen Skarpt Läge
erbjuder och gör följande:

Mötesplatser
Jobbmässan Skarpt Läge, Riktade mötesplatser såsom tidigare At your service.

Proaktiv Jobbskola
Samarbete gymnasiet/ungdomsföreningar där vi handleder ungdomar i hur man söker arbete och                                          vidgar sitt kontaktnätverk.

Sommarjobb & Praktikplatser
Hjälper unga i Gymnasiet att söka Sommarjobb, praktikplatser och LIA-Platser. 
Bistår skolor, lärare och studieyrkesvägledare med studiebesök, hjälp med kontakter och                                                        tillvägagångssätt för att styrka kompetensen om ungas framtid på arbetsmarknaden.

Fristående workshops
Skarpt Läge har mångårig kunskap i hur man söker arbete. Vill ni ha en skräddarsydd workshop?                                            Vi har mängder av olika alternativ t.ex. CV-Workshop, Hur man hittar ett arbete. Med flera. 

Vill ni göra en egen mötesplats riktat för ert behov? Vill ni ha en skräddarsydd workshop?
Tveka inte att kontakta oss för mer information