Kommande Mötesplatser

Resultatredovisning Skarpt Läge 2020 - Sex månader senare

Den 21 februari 2020 arrangerades jobbmässan Skarpt Läge. En mässa som riktar sig till unga vuxna som söker sitt första arbete. Det är sjunde året som mässan anordnas och ger möjlighet för arbetsgivare att knyta till sig arbetskraft som de i vanliga fall inte möter.

Resultatet blev väldigt lyckat och vi är stolta över att kunna berätta att de 40 utställarna under tre timmar tillsammans träffade drygt 1600 besökare. Hittills har jobbmässorna skapat över 750 jobb för unga i vårt län - nu vill vi berätta hur resultatet ser ut sex månader skapat över 750 jobb för unga i vårt län 
pandemin nådde Sverige – vi kommer berätta vad som hände med jobben som tillsattes på mässan, om nya typer av tjänster har skapats hos arbetsgivarna och hur arbetsgivarna ser på framtiden.

Varmt välkommen till resultatredovisning och afternoon tea med vår landshövding som värd och Föreningen Skarpt Läge på residenset!

Datum: Måndagen den 16 November.
Tid: 15:30 – ca 17:00
Plats: Residenset, Södra Hamngatan 1, Göteborg

Fokus kommer att ligga på resultatet sex månader efter årets mässa, hur många hade jobben kvar? Vi vill också bjuda in till dialog om hur vi tar arbetet vidare. Medverkar i programmet gör även landshövding Anders Danielsson, Chalmers vicerektor Anna Karlsson-Bengtsson samt representanter från bland annat Radisson, Arbetsförmedlingen, Hvitfeldska gymnasiet och Visita.