Utställarinformation

Hej utställare!
Nu närmar sig jobbmässan Skarpt Läge 2020 med stormsteg!
Som utlovat kommer här en uppdatering och praktisk information.

* Det kommer vara ca. 40 st. utställare på plats.

* Vi beräknar att det skall bli ett deltagarantal ca 1000-1200 arbetsökande Ungdomar och unga vuxna.

* Vi registrerar alla besökare med: Namn, ålder, stadsdelstillhörighet, E-Mail samt hur de fick höra talas om mässan. Denna information kommer vi att använda vid utvärdering/redovisning från resultatet
av Skarpt Läge, ca. 5-6veckor senare. Samt den vi gör efter sex månader. Inbjudan för redovisning kommer mailas till er efter mässan.

Har ni övriga frågor så hör av er till oss!

Vi önskar er välkomna!

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

Praktisk information:
* ’’Mässan’’ äger rum på XX. Samling klockan XX:00 för alla utställare, för information och genomgång av eftermiddagen/tilldelning av placering. (Viktigt att vara på plats XX:00 pga säkerhetsgenomgång från XX.)

* Mässan startar klockan XX:00.

* Dagen avslutas klockan XX:00.

* Ni får två ståbord, bakom er finns det plats upp till 2st roll-up om ni önskar.

* Vi kommer att ha färdiga placeringar för alla utställare som ni får reda på när vid vår samling 13:00
samt en mapp för er med all information.

* Se till att ha någon information att dela ut, Visitkort, folder eller en papperslapp med kontaktuppgifter.

* Ström kommer ej att finnas att tillgå så skall ni visa något på era datorer se till att de är laddade för tre timmar.

* Wi-Fi finns tillgängligt.
 

* Om ni vill bjuda på något, karameller etc. får ni själva stå för det, men inget krav.


* Det finns utrymme för intervjuer.

* Värdar/Värdinnor: Vid frågor och funderingar så tveka inte att prata med vår Skarpt Läge personal som finns på plats (alla kommer bära CREW skyltar).

* När mässan är över får ni en enkät med ett par frågor som vi vill att ni besvarar. Detta för att vi skall kunna utvärdera utfallet ifrån
’’Skarpt Läge 2019’’ Som kommer att redovisas ca 6 veckor senare.
( Inbjudan skickas efter mässan)