Bli Föreningsmedlem

Stöd vårt arbete att göra fler mötesplatser och utveckla kostnadseffektiva
verktyg för att lösa ungdomsarbetslöshetsfrågan.

Skarp-Medlem
Medlemskapet kostar 10.000:- exkl. moms, per år och då ingår följande:

• Förtur och garanterad plats till våra mötesplatser och jobbmässor.
• Hjälp med rekryteringen - Om ni ej hittar rätt person på jobbmässan bistår vi med uppföljning och förslag på nya kontakter. Föreningen Skarpt Läge har ett stort antal kanaler för att nå arbetssökande, möjlighet att ni annonserar via vår webbsida och våra sociala medier.
• Vi erbjuder handledning/stöd för ert företag hur ni ännu bättre kan arbeta med målgruppen unga vuxna 18-30år.
• Ni medverkar i Föreningen Skarpt Läges företagsnätverk, där vi anordnar företagsträffar och resultatredovisningar. 
• Nyhetsbrev fyra gånger per år där ni kan annonsera/marknadsföra ert företag.
• Under fliken ”Företagsmedlemmar” från Skarpt Läges hemsida får ni er logo och kontaktuppgifter redovisade.
• Medlemskapet är en god möjlighet för ert företag att arbeta strategiskt med CSR och hållbar rekrytering för bl.a. våra unga vuxna mellan 18-30 år och hjälpa dem till en ännu bättre start i arbetslivet.

Föreningsmedlem
Medlemskapet kostar 5000:- exkl. moms, per år och då ingår följande:

• Vi erbjuder ett utbildningstillfälle för er målgrupp om hur de skall söka/få ett arbete.
• Garanterad plats på våra mötesplatser.
• Medverka i Föreningen Skarpt Läges företagsnätverk, där vi anordnar företagsträffar och resultatredovisningar.
• Nyhetsbrev fyra gånger per år.
• Under fliken ”Företagsmedlemmar” från Skarpt Läges hemsida får ni er logo och kontaktuppgifter redovisade.


Vill du samverka och hjälpa våra unga vuxna bättre och effektivare ut i
arbetslivet/hitta rätt sysselsättning, bli medlem i vårt skarpa företagsnätverk.

Kontakta oss!