Jobbskolan

Jobbskolan är Föreningen Skarpt Läges workshop som finns för olika målgrupper och sammanhang.
Skolelever som söker sitt första arbete, nyanlända som söker arbete i Sverige eller unga med funktionsvariationer.

Workshopen innehåller:


CV/Personligt Brev

Intervjuträning

Självkänsloövning.

Att våga ringa till företag/kontakta arbetsgivare.

Lista ner tänkbara arbetsgivare på en kontaktlista.

Vad behöver jag för verktyg/hjälp för att söka arbete/nå arbetsgivare?

Nätverksövningar.

Uppföljning på sökta arbeten.

Följa upp vilka jobb jag har sökt.

Uppdatera kontaktlistan.

Maila/Ringa arbetsgivare om rekryterings nuläget.

Tips/råd Hur jag når/får mitt jobb.

Konkret CV utdelning direkt till Arbetsgivare/Företag.