Vision

Föreningen Skarpt Läge kan idag erbjuda lösningar för både arbetssökande deltagare och företag men för det krävs det tid och pengar. Skarpt Läge är idag ingen heltids sysselsättning för någon utav oss i styrelsen men vi jobbar för att det skall kunna bli det och vår vision bjuder på mycket för både företag samt arbetssökande deltagare:
För deltagare

Jobbskolan - Förebyggande insats för unga i senare delen av Grundskolan samt gymnasiet. Där de får ta del av hur arbetsmarknaden fungerar och hur man söker jobb. Är anpassad för olika målgrupper och går att genomföra för nyanlända och individer med funktionsvariationer.

Jobb 8:an - Ett åtta veckors program för arbetssökande ungdomar/unga vuxna. Via vårt stora företagsnätverk vill vi kunna erbjuda företag att få ta del av Jobb 8:ans deltagare och dess kompetenser. Jobb 8:an har även som mål att göra bristyrkena i Västra Götalands län mer attraktiva för unga och nyanlända. 

Skarpt Läge Mötesplatser - Mötesplats där arbetsgivare samt arbetssökande ur målgruppen får chansen att mötas och hitta spännande jobb, studier eller annan sysselsättning. Visionen för mötesplatserna är att kunna hålla i en stor på vårterminen med tillhörande: 1 månads uppföljning samt 6 månaders uppföljning. En på höstterminen som är bransch inriktad utifrån stadens behov och bristyrken.

För företag

Handledning av deltagare:
Skarpt Läge och Jobb 8:an finns alltid där för företagen och hjälper ungdomen även ute på sin arbetsplats.
Vi finns alltid med som en tredjepart för att stötta arbetsgivaren såväl som deltagaren om det skulle uppstå problem eller annan situation. Skarpt Läge informerar/förmedlar unga vuxna med funktionsvariationer med vad som fungerar bäst för båda parter. 
(Se modell)

Uppföljning: Företagen får ta del av data som vi samlat in från målgruppen, dels för att enklare kunna rekrytera men samtidigt för att få en bild av hur de unga fungerar och vill att deras kommande arbetsplats skulle kunna se ut. (Se modell)

Jobbklubben: Här får företagen möjligheten att gå med i Föreningen Skarpt Läges Jobbklubb där vi tillsammans skapar ett brett nätverk och ger företagen chansen att på ett närmare sätt träffa målgruppen. Jobbklubben ligger även till grund för finansiering av föreningen. (Se modell)