Om Föreningen

Bakgrund:

Föreningen Skarpt Läge bildades år 2017.
Det är dock inte första steget utan resan innan föreningen bildades har varit lång.
Fredrik och Lotta har tidigare varit projektledare och anordnat jobbmässan Skarpt Läge ända sedan 2014.
Med kostnadseffektiva och enkla lösningar har Skarpt Läge mässorna skapat över 600 arbeten för unga i Västra Götaland.

Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att tillgodose målgruppen ungdomar och unga vuxnas betydelse på arbetsmarknaden. 
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skapa mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.