Vi bryr oss om   Varje Jobb 

Föreningen Skarpt Läge skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

Tack till alla som besökte Skarpt Läge 2019

Föreningen Skarpt Läge har under 15 timmar vid fem tillfällen de senaste Fyra åren skapat över 800 arbeten
för unga vuxna mellan 18-30år.
Vi har mångårig kunskap av målgruppen,  goda relationer med hundratals företag som ställt ut och rekryterat via våra mötesplatser. hittills har mer än 6000 personer besökt oss vid dessa tillfällen. vi jobbar och satsat hårt för att ännu fler människor skall få arbete och hitta rätt sysselsättning.