Vi bryr oss om   Varje Jobb 

Föreningen Skarpt Läge skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

FÖRANMÄLAN
SKARPT LÄGE 2019

KLICKA HÄR
 

Föreningen Skarpt Läge har under fyra tillfällen de senaste tre åren hjälpt över 600 unga vuxna till arbete och studier. 
Vi har mångårig kunskap av målgruppen, 
goda relationer med hundratals företag som ställt ut och rekryterat via våra mötesplatser.