Vi bryr oss om    Varje Jobb 

Föreningen Skarpt Läge skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

ANMÄL ERT FÖRETAG IDAG TILL SKARPT LÄGE 2019

Föreningen Skarpt Läge har under fyra tillfällen de senaste 3 åren hjälpt över 600 unga vuxna till arbete och studier. 
Vi har mångårig kunskap av målgruppen, 
goda relationer med hundratals företag som ställt ut och rekryterat via våra mötesplatser.