Skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier för unga vuxna mellan 16-30år.

Tack till alla som kom till Skarpt Läge 2020!

Nu finns resultatrapporten att ladda ner,
under fliken Resultat/Media - Video/Publikationer!

loading...

Föreningen Skarpt Läge har under 15 timmar, vid fem tillfällen, de senaste fyra åren, skapat över 800 arbeten för unga vuxna mellan 18-30år.

Vi har mångårig kunskap av målgruppen,  goda relationer med hundratals företag som ställt ut och rekryterat via våra mötesplatser. Hittills har mer än 6000 personer besökt oss vid dessa tillfällen.

Föreningen jobbar och satsar hårt för att ännu fler människor skall få arbete och hitta rätt sysselsättning.