Vi bryr oss om    Varje Jobb 

Föreningen Skarpt Läge skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

Föreningen Skarpt Läge har under tre tillfällen de senaste 3 åren hjälpt över 600 unga vuxna till arbete och studier. 
Vi har mångårig kunskap av målgruppen, 
goda relationer med hundratals företag som ställt ut och rekryterat via våra mötesplatser.