Stöd oss  

SKARPT LÄGES JOBBKLUBB
Här får ni som företag möjligheten att gå med i Föreningen Skarpt Läges Jobbklubb där vi tillsammans skapar ett brett nätverk och ger er chansen att på ett närmare sätt möta målgruppen. Genom att gå med i Jobbklubben stödjer ni även oss att fortsätta utveckla vårt arbete. Det finns två former av medlemskap för vår jobbklubb. Vanlig medlem samt VIP-Medlem.

JOBBKLUBBEN VIP
Företagsmedlem VIP pris 10 000 kr per år.
  • Förtur på mässplats på Skarpt Läges alla mötesplatser.
  • Medverkan på Jobbklubbens nätverk och mingelträffar.
  • Möjlighet att hålla presentationer och workshops med Jobb 8:ans deltagare och målgrupp.
  • Få inspirerande workshops i hur man arbetar med målgruppen.
  • Visa upp ert företag i goda CSR sammanhang.
  • Var med och  gör skillnad på riktigt.
JOBBKLUBBEN 
Företagsmedlem pris 5 000 kr per år.
  • Medverkan på Jobbklubbens nätverk och mingelträffar.
  • Få inspirerande workshops i hur man arbetar med målgruppen.
  • Visa upp ert företag i goda CSR sammanhang.
  • Var med och  gör skillnad på riktigt.