Utställarinformation

Hej utställare!

Nu närmar sig jobbmässan Skarpt Läge , Fredagen den 23 Februari, 2018 med stormsteg!
Som utlovat kommer här en uppdatering och praktisk information.

Uppdatering:
* Det kommer vara ca. 40st. utställare på plats.

* Vi beräknar att det skall bli ett deltagarantal mellan 800-1500st unga vuxna mellan 18-30år.

* Vi registrerar alla besökare med: Namn, ålder, stadsdelstillhörighet, E-Mail samt hur de fick höra talas om mässan. Denna information kommer vi att använda vid utvärdering/redovisning från resultatet av Skarpt Läge, ca. 5-6veckor senare. Samt den vi gör efter sex månader. Inbjudan för redovisning kommer mailas till er efter mässan.

Praktisk information:
* ’’Skarpt Läge’’ äger rum på Hotel Radisson Blu Scandinavia,
Södra Hamngatan 59, Göteborg. Samling klockan 13:00 för alla utställare, för information och genomgång av eftermiddagen/tilldel-ning av placering. (Viktigt att vara på plats 13:00 pga säkerhetsgenomgång från hotellet.)

* Mässan startar klockan 14:00.

* Dagen avslutas klockan 17:00.

* Ni får ett ståbord, bakom er finns det plats upp till 2st roll-up om ni önskar.

* Vi kommer att ha färdiga placeringar för alla utställare som ni får reda på när vid vår samling 13:00 samt en mapp för er med all information.

* Se till att ha någon information att dela ut, Visitkort, folder eller en papperslapp med kontaktuppgifter.

* Ström kommer ej att finnas att tillgå.

* Wi-Fi finns tillgängligt.

* Om ni vill bjuda på något, karameller etc. så får ni stå för det, men inget krav.

* Det finns utrymme för intervjuer.

* Värdar/Värdinnor: Vid frågor och funderingar så tveka inte att prata med vår Skarpt Läge perso-nal som finns på plats (alla kommer bära CREW skyltar).

* När mässan är över får ni en enkät med ett par frågor som vi vill att ni besvarar. Detta för att vi skall kunna utvärdera utfallet ifrån ’’Skarpt Läge 2018’’. Som kommer att redovisas ca 6 veckor senare. ( Inbjudan skickas efter mässan)
Har ni övriga frågor så hör av er till oss!

Vi önskar er välkomna Fredagen den 23:de Februari, 2018.

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!