Bakgrund:

Föreningen Skarpt Läge skapades år 2017 av Fredrik Karlsson & Lotta Susanne Forsberg.
Det är dock inte första steget utan resan innan föreningen startades har varit lång.
Fredrik och Lotta har anordnat jobbmässan Skarpt Läge ända sedan 2014 med kostnadseffektiva och enkla lösningar har Skarpt Läge mässorna skapat över 600 arbeten för unga i Västra Götaland.

Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att tillgodose målgruppen ungdomar och unga vuxnas betydelse på arbetsmarknaden. 
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skapa mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.