Stöd oss  

SKARPT LÄGES JOBBKLUBB
Här får ni som företag möjligheten att gå med i Föreningen Skarpt Läges Jobbklubb där vi tillsammans skapar ett brett nätverk och ger er chansen att på ett närmare sätt möta målgruppen. Genom att gå med i Jobbklubben stödjer ni även oss att fortsätta utveckla vårt arbete. 

JOBBKLUBBEN 
-Företagsmedlem pris 5 000 kr per år.
-Medverkan på Jobbklubbens nätverk och mingelträffar.
-Få inspirerande workshops i hur man arbetar med målgruppen.
-Visa upp ert företag i goda CSR sammanhang.
-Var med och  gör skillnad på riktigt.

Vill ni vara med och göra skillnad på riktigt?
Kontakta oss!