Vi bryr oss om   Varje Jobb 

Föreningen Skarpt Läge skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

Behöver du rekrytera eller skaffa dig nya kontakter för arbete? Kontakta oss!