Vi bryr oss om    Varje Jobb 

Föreningen Skarpt Läge skapar mötesplatser och möjligheter för arbete, praktik och studier.

loading...

Behöver du rekrytera eller skaffa dig nya kontakter för arbete? Kontakta oss!